La preservació del medi i la cura delicada de cada cep ens asseguren la seva salut i la de tots nosaltres.

 

La finca fou certificada com a ecològica el 1998. Abans ja era tot Eco i lo important no és la certificació sinó la consiciència i la filosofía de ser un pagès o gent del lloc que viu per i del lloc.

Potenciem  pràctiques de conreu tradicionals que reforcen capacitats d’autodefensa del sòl i del cep (poda en verd, el llaurat superficial,...) i afavoreixen la vida d’un ecosistema compensat (typhlodromes, aranyes ...) No  fem servir adobs inorgànics, usem els propis residus de l'explotació sarments de poda , brisa compostada , adob en verd aprofitant l’herba i amb la plantació entre linies de veça i sègol i l'addició puntual de fem d'ovella (sherry) o de cavall.

coverta vegetal de la vinya de pinot-noir, per afavorir la vida als micoorganismes que ens ajuden en la nostra voació de treballar de forma natura, biodinamiac i ecologica

En el celler no usem productes de síntesi estranys al vi i afavorim la fermentació natural i espontània i mantenim uns llindars màxims de sulfurós en el vi molt i molt baixos.

Fruïr del nostre vi és fruïr de la nostra terra i cuidar-la la nostra vocació. Totes les pràctiques anteriorment esmentades són l'herència (la tradició) dels nostres avantpassats i augmenten la riquesa del nostre territori i la qualitat del seu fruït: el vi.

En totes les ampolles hi consta la frase "Agricultura Ecològica" acompanyada del logotip de la certificació del Consell Català de la Producció Agària Ecòlogica (CCPAE).


La Cistella  

Cap producte

Confirmar 0,00 €
Total 0,00 €

La Cistella Confirmar

PayPal